Technické Info

Zvolte typ skladby konstrukce

Difuzně otevřená skladba

Otevřená konstrukce – moderní řešení

Více informací

Difuzně uzavřená skladba

Uzavřená konstrukce – levnější řešení

Více informací