ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Projekty rodinných domů od EASYHOMES Plzeň

Projekty rodinných domů

Výstavba rodinného domu začíná tehdy, když se vytváří projektová dokumentace, někdy též nazvaná jako stavební dokumentace. A každá projektová dokumentace musí být v souladu s vyjádřením stavebního úřadu a dalších správních orgánů, případně vašich sousedů. Prohlédněte si náš web na projekty rodinných domůwww.ehsprojekty.cz

Projektová dokumentace pro každého

V rámci našich služeb provádíme komplexní vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu rodinných domů. S projektem vašeho vysněného rodinného domu vám pomůžeme. Nabízíme kvalitní vypracování veškeré potřebné projektové dokumentace umožňující povolení i realizaci. Projekt vytvoříme i pro ty z vás, kteří si pro stavbu svého nového rodinného domu vybrali jinou stavební firmu nebo se rozhodli stavět svépomocí. Samozřejmě nabízíme i inženýring.

Před samotným vytvořením projektové dokumentace shromáždíme podklady potřebné k vyprojektování vašeho vysněného rodinného domu, včetně geodetického zaměření stavebního pozemku. Poté vytvoříme architektonický návrh stavby. Pokud budete s návrhy spokojeni, vytvoříme projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení. Zároveň zajistíme získání veškerých povolení od dotčených správců inženýrských sítí a orgánů státní správy nebo souhlas od stavebního úřadu s realizací stavby.

Víte přesně, jak váš rodinný dům měl vypadat? Výborně, zaměříme se na vaši představu a budeme ji dále rozvíjet. V případě, že žádné představy nemáte, jsme schopni vám vytvořit vlastní architektonickou studii stavby. Z výsledků architektonické studie následně vyhotovíme projektovou dokumentaci umožňující povolení a realizaci stavby.

Projektové práce od A do Z

Projekt rodinného domu vytvoříme i pro vás.
S čím vám v rámci našich služeb pomůžeme? Například s:

  • návrhy půdorysu a řešení stavby s investorem,
  • stavebním a architektonickým řešením,
  • situačními výkresy,
  • projektovou dokumentací elektro i vodních přípojek,
  • konstrukčním řešení a posouzení spodní a horní stavby,
  • geologickým průzkum a radarovým měřením
  • nebo s vyřízením různých povolení stavby.

Rozpis a ceny jednotlivých projektových prací si můžete prohlédnout níže.

Ceník projektové dokumentace pro objekty a bydlení a doplňkové stavby.

Klienti stavějící s firmou EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. mají slevu na projektové práce v hodnotě 30%.

NázevDoplňkové služby – CenaZákladní DP – Cena
Studie a návrh objektu
Návrh půdorysu a řešení stavby s investoremod 3500
Stavební a architektonická část projektu
Zakládání stavby, půdorysy 1NP, řezy, střecha, pohledy 20500
Průvodní, souhrnná a technická zpráva v ceně
Každé další NP – půdorys 4500
Situační výkresy
Situace širších vztahů, celková a koordinační situace, situace napojení na komunikaci 4800
Projekt osazení domu na pozemekv ceně
Další textové a výkresové části
Prostředí staveb – elektro, kanalizace, voda, topení (schematicky) včetně TZ6400
Konstrukční řešení a posouzení horní stavby3500
Konstrukční řešení a posouzení spodní stavby – základů2500
Stavebně konstrukční řešení TZ2000
Vyjmutí půdy ze ZPF – pedologický průzkum, výpočty BPEJ pro odnětí půdy3500
PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy)5000
PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení)4500
Hydrogeologický posudek pro vsakování5000
Vyřízení povolení ČOV 6500
PD ČOV s řešením likvidací vod – vodní dílo (orientačně)9500
PD hromosvod3000
Další požadované nad rámec PD (vše orientační ceny)
Geologický průzkum5000
Radonové měření (pouze u základové desky)4500
Projekt sjezdu na komunikaci + vyřízení povolení6500
PD vodovodní řad – napojení na stávající řad + vyřízení povolení6500 + 2500
PD elektro přípojky – napojení na stávající řad5000
PD plynovodní přípojky – napojení na stávající řad8000
PD kanalizační přípojky – napojení na stávající řad + vyřízení povolení5000 + 2500
Hlukové měření20 – 25000
Vyřízení povolení stavby
Existence stávajících sítí
Vyjádření ke stavbě odboru územního plánu a rozvoje města
Krajská hygienická stanice
Stanovisko hasičů
Povolení vjezdu – město a Policie ČR
Vyjádření ochrany ŽP
Koordinované stanovisko
Vyřízení povolení cca 15000(30 hodin)
Další možné položky
Položkový rozpočet k objektu pro banku – orientačně4000
Zaměření pozemku, výškopis, polohopis5000
Zaměření stavby geodetem pro kolaudační řízení – orientačně5000
Zaměření stavby geodetem pro umístění stavby na pozemku5000
Stavební dozor při stavbě svépomocí – orientačně 25 hod/měsíc15000
Konzultační hodiny500 kč/hod
Celkem za základní PD bez DPH68700

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám!