Projekty rodinných domů

Výstavba rodinného domu začíná tehdy, když se vytváří projektová dokumentace, někdy též nazvaná jako stavební dokumentace. A každá projektová dokumentace musí být v souladu s vyjádřením stavebního úřadu a dalších správních orgánů, případně vašich sousedů. Prohlédněte si náš web na projekty rodinných domůwww.ehsprojekty.cz

Projektová dokumentace pro každého

V rámci našich služeb provádíme komplexní vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu rodinných domů. S projektem vašeho vysněného rodinného domu vám pomůžeme. Nabízíme kvalitní vypracování veškeré potřebné projektové dokumentace umožňující povolení i realizaci. Projekt vytvoříme i pro ty z vás, kteří si pro stavbu svého nového rodinného domu vybrali jinou stavební firmu nebo se rozhodli stavět svépomocí. Samozřejmě nabízíme i inženýring.

Před samotným vytvořením projektové dokumentace shromáždíme podklady potřebné k vyprojektování vašeho vysněného rodinného domu, včetně geodetického zaměření stavebního pozemku. Poté vytvoříme architektonický návrh stavby. Pokud budete s návrhy spokojeni, vytvoříme projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení. Zároveň zajistíme získání veškerých povolení od dotčených správců inženýrských sítí a orgánů státní správy nebo souhlas od stavebního úřadu s realizací stavby.

Víte přesně, jak váš rodinný dům měl vypadat? Výborně, zaměříme se na vaši představu a budeme ji dále rozvíjet. V případě, že žádné představy nemáte, jsme schopni vám vytvořit vlastní architektonickou studii stavby. Z výsledků architektonické studie následně vyhotovíme projektovou dokumentaci umožňující povolení a realizaci stavby.

Projektové práce od A do Z

Projekt rodinného domu vytvoříme i pro vás.
S čím vám v rámci našich služeb pomůžeme? Například s:

  • návrhy půdorysu a řešení stavby s investorem,
  • stavebním a architektonickým řešením,
  • situačními výkresy,
  • projektovou dokumentací elektro i vodních přípojek,
  • konstrukčním řešení a posouzení spodní a horní stavby,
  • geologickým průzkum a radarovým měřením
  • nebo s vyřízením různých povolení stavby.

Rozpis a ceny jednotlivých projektových prací si můžete prohlédnout níže.

Ceník projektové dokumentace pro objekty a bydlení a doplňkové stavby.

Klienti stavějící s firmou EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o. mají slevu na projektové práce v hodnotě 30%.

NázevDoplňkové služby – CenaZákladní DP – Cena
Studie a návrh objektu
Návrh půdorysu a řešení stavby s investoremod 3500
Stavební a architektonická část projektu
Zakládání stavby, půdorysy 1NP, řezy, střecha, pohledy 20500
Průvodní, souhrnná a technická zpráva v ceně
Každé další NP – půdorys 4500
Situační výkresy
Situace širších vztahů, celková a koordinační situace, situace napojení na komunikaci 4800
Projekt osazení domu na pozemekv ceně
Další textové a výkresové části
Prostředí staveb – elektro, kanalizace, voda, topení (schematicky) včetně TZ6400
Konstrukční řešení a posouzení horní stavby3500
Konstrukční řešení a posouzení spodní stavby – základů2500
Stavebně konstrukční řešení TZ2000
Vyjmutí půdy ze ZPF – pedologický průzkum, výpočty BPEJ pro odnětí půdy3500
PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy)5000
PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení)4500
Hydrogeologický posudek pro vsakování5000
Vyřízení povolení ČOV 6500
PD ČOV s řešením likvidací vod – vodní dílo (orientačně)9500
PD hromosvod3000
Další požadované nad rámec PD (vše orientační ceny)
Geologický průzkum5000
Radonové měření (pouze u základové desky)4500
Projekt sjezdu na komunikaci + vyřízení povolení6500
PD vodovodní řad – napojení na stávající řad + vyřízení povolení6500 + 2500
PD elektro přípojky – napojení na stávající řad5000
PD plynovodní přípojky – napojení na stávající řad8000
PD kanalizační přípojky – napojení na stávající řad + vyřízení povolení5000 + 2500
Hlukové měření20 – 25000
Vyřízení povolení stavby
Existence stávajících sítí
Vyjádření ke stavbě odboru územního plánu a rozvoje města
Krajská hygienická stanice
Stanovisko hasičů
Povolení vjezdu – město a Policie ČR
Vyjádření ochrany ŽP
Koordinované stanovisko
Vyřízení povolení cca 15000(30 hodin)
Další možné položky
Položkový rozpočet k objektu pro banku – orientačně4000
Zaměření pozemku, výškopis, polohopis5000
Zaměření stavby geodetem pro kolaudační řízení – orientačně5000
Zaměření stavby geodetem pro umístění stavby na pozemku5000
Stavební dozor při stavbě svépomocí – orientačně 25 hod/měsíc15000
Konzultační hodiny500 kč/hod
Celkem za základní PD bez DPH68700

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám!