Free cookie consent management tool by TermsFeed

GDPR

Ochrana osobních údajů v EASYHOMES.cz

My, společnost EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o., Koterovská 2751/46, 32600 Plzeň, IČ: 02869730, IČ: CZ02869730, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 29660, jsme výhradním správcem a zároveň zpracovatelem všech osobních údajů, které se nám rozhodnete poskytnout.

Se svěřenými osobními údaji nakládáme s obezřetností a respektem k platné legislativě České republiky z roku 2000 (zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění) a také k evropské směrnici GDPR (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES) schválené 25. 5. 2018.

Uchováváme pouze nezbytně nutná data a informace, o kterých vás zde zcela transparentně informujeme. Všechny další údaje, zejména pro marketingové účely a zvýšení komfortu během komunikace (prezentace konkrétních produktů či tvorbu speciálních cenových nabídek apod.), vždy získáváme prostřednictvím formuláře, ve kterém vyjádříte svůj souhlas s poskytnutím údajů zaškrtnutím příslušného políčka a ještě následným potvrzením e-mailem. Souhlas lze kdykoliv odvolat – jednoduše nám napište e-mail na adresu info@easyhomes.cz a my všechny vaše osobní údaje vymažeme z evidence. 

Vaše data u nás nezůstávají navěky – dle zákona je smíme uchovávat maximálně 3 roky.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, firma, fakturační a doručovací adresa, telefon, email, IČ, DIČ, číslo účtu)
     
 • Detaily objednávky (položky zboží a jejich cena)
     
 • Emaily (doručené i odeslané)
     
 • IP adresa
     
 • Cookies

Z jakých důvodů provádíme zpracování osobních údajů?

Vyřízení zakázky

K úspěšnému vyřízení vaší zakázky potřebujeme všechny základní identifikační a kontaktní údaje – jméno a příjmení, jméno firmy*, fakturační a dodací adresa, telefon a email, IČ a DIČ* (* pouze v případě objednávky na právnickou, nebo fyzickou osobu podnikatele).

Archivaci osobních údajů provádíme na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb a návazných zákonů (DPH, mzdy, aj.).

Dle zákona jsme nuceni archivovat faktury z důvodu případné kontroly ze strany Finančního úřadu, které obsahují: jméno a příjmení, jméno firmy*, fakturační a dodací adresa, telefon a email, IČ a DIČ* (* pouze v případě objednávky na právnickou, nebo fyzickou osobu podnikatele). Tyto dokumenty archivujeme po dobu 10 let.

Základní anonymizované statistiky prostřednictvím služby Google Analytics
(díky souboru cookies uloženého ve vašem počítači)

Je pro nás velmi důležité sledovat zdroje návštěvnosti, kroky vedoucí ke kontaktování a objednání našich služeb, či naopak k opuštění stránek. Na základě těchto informací můžeme stránky vylepšovat, zpřehledňovat i zjednodušovat k vašemu většímu komfortu a spokojenosti. Všechna tato data jsou anonymizovaná.

Na zpracování výše zmíněných osobních údajů máme tzv. oprávněný zájem. To znamená, že o váš souhlas v tomto případě žádat nemusíme. 

Zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely, ke kterým potřebujeme váš souhlas

Remarketing (od Google) a Retargeting (od Seznam.cz a Facebook.com).

Pokud vybíráte některý produkt delší dobu, výše zmíněné technologie vám umožňují pohodlný návrat k těm vámi již navštíveným. V obsahových sítích se vám následně zobrazují odkazy na konkrétní produkty na základě cookies ve vašem počítači. Tato data jsou uchovávána po dobu 14 dní. 

K využití této služby udělujete souhlas nastavením svého internetového prohlížeče (Internet explorer, Edge, Chrome, Mozilla Firefox, aj.).

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Na vaše osobní údaje a data dohlížíme a pečlivě je střežíme. To znamená, že je za žádných okolností neprodáváme, nevyměňujeme a ani jinak neposkytujeme třetím stranám. Jedinou výjimkou, kdy do vašich údajů mohou nahlédnout třetí strany, jsou prověřené společnosti a jednotlivci, kteří nám pomáhají s provozem našich webových stránek (tvůrce řešení; správce serveru, apod.), realizací prodeje (účetní program; dopravce; apod.) a marketingem. Každá společnost i jednotlivec je vázán mlčenlivostí a zpracovatelskou smlouvou a poskytujeme jim pouze nezbytně nutné informace k výkonu dílčích úkonů a to na nezbytně krátkou dobu.

 • PPN group s.r.o. (IČ: 02833212) – tvůrce webového řešení a marketingová agentura..
     
 • ACTIVE 24, s.r.o. (IČ: 25115804) – správce a provozovatel virtuálního serveru.
     
 • Společnost Google a jeho spřažené společnosti.
     
 • Společnost Seznam.cz a jeho spřažené společnosti.
     
 • Společnost facebook.com a jeho spřažené společnosti.
     
 • Zaměstnanci EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o.

Ochrana informací

Pod drobnohledem je software (programy, plug-iny, apod.) i hardware (počítače, servery, aj.), které pravidelně aktualizujeme a držíme zabezpečené proti možným únikům. Kontinuálně realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření od aktualizací až po pravidelné proškolování všech zaměstnanců a členů týmu pro práci s osobními údaji.

Všechny údaje, data a informace o vás jsou uložené na zabezpečeném serveru a mají k nim přístup pouze a výhradně zaměstnanci, jejichž náplň práce to vyžaduje (fakturace, obchodní zástupci, realizace a zpracování zakázek), nebo výše uvedení jednotlivci a společnosti vázaní mlčenlivostí a zpracovatelskou smlouvou. V obou případech se jedná o přístupy na nezbytně nutnou dobu a jen v nezbytně nutném rozsahu.

Cookies

Využíváme soubory cookies, a to konkrétně jejich tři kategorie. S pomocí první z nich měříme základní statistiky, umožňují nám vylepšovat, zkvalitňovat, zpřehlednit a zjednodušit obsah stránek. Cookies tohoto charakteru nejsou spojené s žádnými osobními údaji a jsou anonymizované.

Druhá kategorie těchto souborů nám anonymizovaně pomáhá k vyhodnocování investic do konkrétních způsobů reklam. 

Třetí kategorií jsou takové, které vám pomáhají při delším nákupním procesu. Výběr nového domu o správné velikosti, proporcích i vzhledu vyžaduje čas, a to rozhodně delší než je třeba výběr nové kuchyňské váhy. Zvažování pro a proti jednotlivých projektů trvá klidně i několik týdnů. Jenže co když narazíte na dům snů a za několik dní si nemůžete vzpomenout, kde jste ho jen viděli? Tyto cookies vám pomohou. Díky nim se vám na různých stránkách i u nás na webu zobrazují a nabízejí již prohlédnuté a zobrazené projekty domů. Vy se tak můžete snadno vrátit k té variantě, která si získala vaše srdce a budete jí říkat nový domov. 

K tomu slouží např.:

 • Google     Dynamic Remarketing
     
 • Facebook Custom Audience
     
 • Imedia – retargeting Seznam.cz
     
 • DoubleClick Ad Exchange
     
 • Facebook Impressions
     
 • Google Adwords User Lists

Pro použití této třetí skupiny souboru cookies musíte dát najevo svůj souhlas, v opačném případě tento nástroj nevyužíváme.

Jaká jsou vaše práva?

1. Právo na přístup k osobním údajům.

Jednou ročně si můžete zažádat o výpis uchovávaných informací o vás.

2. Právo na opravu.

Došlo-li u vás k nějaké změně osobních či kontaktních údajů, případně jste si všimli, že máme v evidenci nějakou vaši osobní informaci chybně, dejte nám to vědět a my ji bezodkladně opravíme (adresa, tel., IČ, apod.).

3. Právo na výmaz.

Samozřejmě můžete zažádat o vymazání osobních údajů. Pokud nebudeme mít nějaký vyšší zákonný nebo oprávněný zájem, pak osobní údaje bezodkladně vymažeme.

4. Právo na omezení zpracování.

5. Právo na přenos osobních údajů.

Pokud nás požádáte o provedení výpisu, můžete jej pak poskytnout komukoli uznáte za vhodné.

6. Právo vznést námitku.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právní normou České republiky, pak nám svou námitku neprodleně sdělte. Urgentně ji posoudíme a bude-li to možné, vyjdeme vám vstříc.

7. Právo podat stížnost u ÚOOÚ.

Cítíte-li, že je něco špatně a nedokážeme vám odpovídajícím způsobem vyjít vstříc, máte právo podat stížnost u Úřadu pro Ochranu Osobních údajů. Přání svých klientů a zákazníků se ovšem vždy snažíme vyplnit a provést k maximální spokojenosti. Proto věříme, že toto řešení je skutečně krajní a určené pouze pro výjimečné případy a bezvýchodné situace.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

www.uoou.cz

posta@uoou.cz

Všechny tyto výše uvedené zásady ochrany osobních údajů se v průběhu času mohou upravovat. Jejich záměr však bude stále stejný – ochránit a bezpečně a v rámci mezí zákona užívat poskytnutá osobní data klientů společnosti EASY HOMES SOLUTIONS s.r.o.

V případě, že naleznete nějaké nepřesnosti, nebo budete mít jakýkoliv doplňující dotaz, neváhejte nás kontaktovat na info@easyhomes.cz nebo +420 602 308 267. Děkujeme.