Free cookie consent management tool by TermsFeed

Často kladené otázky

1) Na základě jakých parametrů je vypočítávána konečná cena dřevostavby?

Finální cena dřevostavby se vždy odvíjí od základní ceny domu uvedené v ceníku, základů, projektové dokumentace a režie. Dá se říci, že cena realizace u našich staveb ve standardním provedení se pak pohybuje okolo 28–29 000 Kč/m².

Vzorový výpočet stavby Easy 48 (ceny k 1. 6. 2021)

Základní cena modelu 1 090 000 Kč
Projektová dokumentace59 000 Kč
Zemní vruty, patky60 000 Kč
Režie 10–15 % z ceny domu (100 km od Plzně = 130 000 Kč)
Celková cena 1 350 000 Kč
  • Toto je čistě základní cena za naši dřevostavbu, k níž si většina klientů volí navíc ještě nějakou doplňkovou výbavu spadající do nadstandardu našich dřevostaveb. Nejčastěji se jedná o podlahové vytápění, krbová kamna s komínem, předokenní žaluzie, terasy apod. Cena se na základě těchto doplňků může navýšit třeba i na 35 000 Kč/m² a více.
  • U dřevostaveb větších než 50 m² zastavěné plochy, které nejsou rekreačními stavbami, je nutné navíc počítat s dalším nákladem cca 2–3 000 Kč/m² za fotovoltaiku či tepelné čerpadlo a s ním spojených zařizovacích předmětů. Viz /16 obnovitelné zdroje/
  • U atypických staveb, případně u staveb dle vlastních návrhů je potřeba ještě počítat s příplatkovu položkou cca. 30 000 Kč navíc za netypovou stavbu.

2) Jak se počítá režie ke stavbě?

Zakládáme si na absolutní transparentnosti cen. Proto ani režii ke stavbám oproti jiným dodavatelům netajíme a částky neskrýváme do ceny domu. Díky tomu vždy víte, za co navíc si připlácíte.

Do ceny za režii jsou zahrnuty výrobní výkresy, doprava osob a materiálu, napojení na sítě, účast stavbyvedoucího, přesun hmot na staveništi, lešení, pojištění zaměstnanců, likvidace stavebního odpadu, stavební kontejner, mobilní WC a úklid. Při převozu modulů pak ještě nakládka a vykládka proškolenými pracovníky.

3) Typy konstrukce a vybavení dřevostavby EASY HOMES?

U našich dřevostaveb nabízíme dva typy konstrukcí staveb, které si můžete detailně prohlédnout na následujícím odkazu https://easyhomes.cz/technicke-info/. V obou případech se jedná o podrobný nákres složení horní stavby nad základy.

U nepřevozitelné modulové stavby se vypouští ocelový rám, v případě využití základové desky se pak navíc složení změní a je vynechán dřevěný podlahový rám, který se nahradí skladbou s polystyrenem a betonem. V obou případech je pak stavba o něco levnější v porovnání se standardním provedením. 

Co se týče vybavení našich dřevostaveb, v rámci standardu je dům vybavený vším potřebným kromě kuchyňské linky a vašeho vlastního nábytku (pohovka, skříně, stoly, stolky atd.).

4) Možnosti základů

Naše dřevostavby je možné usadit na čtyři různé druhy základů. Jednotlivé typy konzultujeme nejen se zájemci, ale i projektanty a snažíme se vždy doporučit nejvhodnější způsob založení dřevostavby ke konkrétnímu případu a projektu.

Nabízíme tyto typy základů:

a) betonové základové pasy

b) ocelové zemní vruty

c) základové desky

5) Co obnáší projektování a vyřizování stavebního povolení?

I když si vyberete některou z našich typových staveb, nejsou výjimkou další zásahy projektanta do projektu. Děje se tak vlivem individuálních úprav na přání každého zákazníka. Většinou se jedná o posun a úpravu příček, umístění oken, změna druhu vytápění apod. 

Ke každé zmíněné úpravě je potřeba vypracovat koordinační a katastrální situaci, technické zprávy a zhotovit PENB (průkaz energetické náročnosti budovy). Dále do projekčních prací spadají tak projekty přípojek, ČOV, studny a elektřiny, v případě potřeby projekt vjezdu, hlukové studie atd. Celý tento proces zabere 1–2 měsíce od doby, kdy se projektant zakázce začne věnovat.

Při vyřizování stavebního povolení projektanti zajišťují nejrůznější vyjádření a souhlasy nezbytné k udělení povolení a intenzivně komunikují s úřady. Časová náročnost tohoto procesu je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech.

6) Výhody dřevostaveb oproti zděným domům?

  • Jednou z největších a nejatraktivnějších výhod dřevostaveb je rozhodně rychlost výstavby. Oproti zděným domům při průměrné zastavěné ploše 100 m² bude výstavba rychlejší někdy až o půl roku. S tím jsou spojené také výhody v podobě úroků z hypotéky, případně ukončení současného nájmu.
  • Z pohledu finanční náročnosti jsou v případě kvalitnějších dřevostaveb ceny velmi podobné až srovnatelné s cenou zděných domů. Obecně ale platí, že dřevostavby jsou stále cenově příznivější a dostupnější.
  • Moderní způsoby fungování a provozu dřevostaveb zajišťují při správném užívání dřevostavby zdravější, stabilnější a také příjemnější klima.
  • Realizace dřevostaveb není omezená ročním obdobím a nelimituje ji ani počasí – výstavba je možná celoročně. Kvalitní dřevostavby jsou kompletovány na principu metody suché výstavby, která z velké části probíhá ve speciální výrobní hale. V té jsou udržovány konstantní podmínky (teplota, míra vlhkosti apod.) zajišťující správné fungování dřevostavby a její dlouhou životnost.
  • Dřevostavby mají v porovnání s klasickou zděnou stavbou lepší tepelně izolační vlastnosti. Při srovnatelné zastavěné ploše je dřevostavba energeticky úspornější.
  • Dřevostavba je vyrobena z ekologičtějších materiálů. Dřevo je obnovitelný konstrukční materiál.

7) Životnost dřevostavby

Velmi častou obavou je délka životnosti dřevostaveb. Dřevo není cihla – je často slyšet z úst skeptiků přiklánějících se na stranu zděných domů. I přesto podíl dřevostaveb každoročně roste. Kde je pravda? Žádný (a to ani zděný) dům není navěky. Kvalitní a správně užívaná moderní dřevostavba je domem, který může naprosto bez problémů sloužit několika generacím a tedy desítky let. I v tomto ohledu je tedy dřevostavba zděnému důstojným konkurentem.

Trápí-li vás otázka zranitelnosti dřevostavby (např. zvýšené riziko požáru, plísní apod.), nemusíte se obávat o nic více než ve zděném domě. Každá stavba, a u dřevostaveb jsou nároky ještě o něco vyšší, musí splňovat základní bezpečnostní normy, které nelze obcházet.

8) Je i pro dřevostavbu nutné vyřízení stavebního povolení?

Ani v případě dřevostaveb bohužel nelze obejít povinnost stavebního povolení, a to ani pokud lze stavbu usadit na patky či zemní vruty a není tak pevně spojena se zemí. Skutečně rozhodující je pouze velikost zastavěné plochy. Výjimku z povinnosti opatření stavební povolení mají jen stavby do 25 m² (Easy 24).