Free cookie consent management tool by TermsFeed

Difuzně otevřená konstrukce dřevostavby

Difuzně otevřená konstrukce střechy, stěn, stropů a podlahy

Konstrukce střechy

Konstrukce stěny

Konstrukce stropů

Konstrukce podlahy


Difuzně otevřená konstrukce střechy

Střecha bez přesahu

 1. Plechová krytina / pálená krytina
 2. Střešní latě 60 / 40 mm
 3. Kontralatě 60 / 40 mm
 4. Difúzně otevřená fólie
 5. Krokve KVH 60 / 180 – 240 mm
 6. Foukaná celuóza nebo dřevovláknitá izolace tl. 300 mm
 7. Kleštiny 60 / 180 – 240 mm
 8. Podhled CD UD profily tl. 100 mm
 9. OSB desky tl. 15 mm
 10. SDK tl. 12,5 mm

Střecha s přesahem

 1. Plechová krytina / pálená krytina
 2. Střešní latě 60 / 40 mm
 3. Kontralatě 60 / 40 mm
 4. Difúzně otevřená fólie
 5. Krokve KVH 60 / 180 – 240 mm
 6. Foukaná celulóza nebo dřevovláknitá izolace tl. 300 mm
 7. Kleštiny 60 / 180 – 240 mm
 8. Podhled CD UD profily tl. 100 mm
 9. OSB desky tl. 15 mm
 10. SDK tl. 12,5 mm

Difuzně otevřená konstrukce stěn

Obvodová stěna

 1. Sádrokarton tl. 12,5 mm
 2. Instalační předstěna se vzduchovou mezerou tl. 80 mm
 3. Konstrukční OSB desky tl. 15 mm
 4. Výplňová dřevovláknitá izolace tl. 140 mm
 5. Nosná sloupová konstrukce z KVH profilů tl. 140 mm
 6. Fasádní dřevovláknitá deska tl. od 60 mm
 7. Omítková stěrka dle ETICS + skleněná síťovina
 8. Finální tenkovrstvá difúzně prodyšná omítka dle ETICS

Difuzně otevřená konstrukce stropu

Strop mezi 1NP a 2NP

 1. SDK tl. 12,5 mm
 2. Podhled CD UD profily tl. 100 mm
 3. KVH hranoly 60 / 240 mm
 4. Teplená minerální izolace tl. 100 mm
 5. Akustické pásky
 6. OSB desky tl. 22 mm
 7. Kročejová izolace tl. 15 . 27 mm
 8. Podlahový sádrovláknitý prvek tl. 25 mm
 9. Podlahové lepidlo tl. 3-5 mm
 10. Nášlapná vrstva

Strop pochozí

 1. SDK tl. 12,5 mm
 2. OSB desky tl. 15 m
 3. Podhled CD ID profily tl. 100 mm
 4. KVH hranoly 60 /180 – 240 mm
 5. Celulóza / dřevovláknitá tepelná izolace tl. 300 mm
 6. KVH hranoly 100 / 60 mm
 7. OSB desky tl. 22 mm

Strop nepochozí bungalov

 1. SDK tl. 12,5 mm
 2. OSB desky 15 mm
 3. Podhled CD ID profily tl. 100 mm
 4. KVH hranoly 60 / 180 – 240 mm
 5. Celulóza / dřevovláknitá tepelná izolace tl. 300 mm

Difuzně otevřená konstrukce podlah

Podlaha přízemí – betonová deska

 1. Betonové pasy
 2. Štěrkové lože 0/22 tl. 100 – 150 mm
 3. Betonová deska tl. 100 – 150 mm
 4. Asfaltová hydroizolace
 5. Podlahový polystyren tl. 150 mm
 6. Betonová mazanina tl. 60 mm
 7. Podlahové lepidlo tl. 3 – 5 mm
 8. Nášlapná vrstva

Podlaha přízemí – betonové pasy

 1. Monolitický betonový pas
 2. Štěrková lože 0/22 tl. 100 – 150 mm
 3. Ztracené bednění
 4. Asfaltový nátěr
 5. OSB desky tl. 15 mm
 6. KVH hranoly 60 / 240 mm
 7. Tepelná minerální izolace tl. 240 mm
 8. OSB desky tl. 22 mm
 9. Parozábrana – difuzně uzavřená PE fólie
 10. Kročejová izolace tl. 15 – 27 mm
 11. Podlahový sádrovláknitý prvek tl. 25 mm
 12. Podlahové lepidlo tl. 3 – 5 mm
 13. Nášlapná vrstva

Podlaha přízemí – zemní vruty

 1. Netkaná geotextilie
 2. Štěrková lože 0/22 tl. 100 – 150 mm
 3. Provětrávaná mezera
 4. Podkladní trám 160 / 200 mm
 5. OSB desky tl. 15 mm
 6. KVH hranoly 60 / 240 mm
 7. Tepelná minerální izolace tl. 240 mm
 8. OSB desky tl. 22 mm
 9. Parozábrana – difuzně uzavřená PE fólie
 10. Kročejová izolace tl. 15 – 27 mm
 11. Podlahový sádrovláknitý prvek tl. 25 mm
 12. Podlahové lepidlo tl. 3 – 5 mm
 13. Nášlapná vrstva