Free cookie consent management tool by TermsFeed

Nový stavební zákon 2020

Dlouho očekávaná novelizace zákona konečně dospěla ke svému konečnému návrhu a na podzim se bude o jejím schválení hlasovat v Poslanecké sněmovně. Pokud bude návrh přijat, můžeme se všichni těšit na několik novinek. A jaké to jsou? Připravili jsme pro vás stručný a jasný přehled nejzásadnějších navrhovaných změn.

  1. Změna na samotných stavebních úřadech

Nestrannost a nezaujatost úředníků byla v rámci stavebního zákona velkým tématem. Přes původní návrh kompletní profesionalizace a centralizace posuzování a vydávání stavebních povolení nakonec dospěla do podoby uspokojivého kompromisu.

SoučasnostPo novele
Stavební povolení ke všem stavbám vydává místní stavební úřad. Úředníci jsou v rámci procesu schvalování v pozici, kdy rozhodují o projektech, na kterých má samotná obec vlastní zájem. Stavební úřady mají nové uspořádání. V první úrovni jsou obecní úřady, kterým zůstává pravomoc udělovat povolení stavbám místního významu (tyto stavby konkretizuje vyhláška). Nad obecními úřady jsou tzv. profesionalizované krajské stavební úřady, které budou rozhodovat o větších projektech. O nejsložitějších stavebních záměrech bude rozhodovat nejvyšší specializovaný úřad.
  1.  Urychlení řízení o povolení stavby

Česká republika je na žebříčku rychlosti zpracovávání a vyřizování povolení stavby z celkového počtu srovnávaných 190 zemí na 157. příčce. Toto nevalné umístění se ovšem může brzy výrazně vylepšit. 

SoučasnostPo novele
Současné zákonem stanovené lhůty (60-90 dnů) pro vydání povolení nejsou mnohdy stavebními úřady obcí dodržovány a není stát není schopen dodržování nijak zajistit. Průměrná délka řízení je u běžné stavby 246 dnů, u velkých projektů 5 let a u projektů dopravní infrastruktury 13 let. Po uplynutí lhůty řízení v rozmezí 60-120 dní přejde žádost na profesionální krajský stavební úřad – tj. výsledek řízení do 1 roku.
  1. Jedno razítko i fikce souhlasu

Novela stavebního zákona slibuje zrychlení celého procesu vyřízení žádosti nejen na základě nového uspořádání úřadů do několika úrovní, ale i na úpravě jejich vnitřní struktury. Místo mnoha razítek bude pouze jedno, to znamená konec zdlouhavému procesu obíhání jednotlivých úřadů.

SoučasnostPo novele
Pro udělení stavebního povolení je nutné získat stanoviska a razítka od mnoha různých úřadů (ochr. živ. prostředí, památková péče, doprava apod.). Tyto úřady nejsou žádným způsobem nuceny vydávat svá stanoviska včas.Orgány vydávající jednotlivá stanoviska budou až na výjimky (např. hasiči, památkáři) včleněny do krajské stavební správy.  Pokud nevčleněné úřady nevydají své stanovisko do lhůty max. 60 dnů – platí, že úřad nemá připomínek.
  1. Vytoužená digitalizace

Digitalizace dokumentů a úředního řízení je snem nejednoho úředníka i běžného občana. Se schválením návrhu by se tento sen, alespoň v rámci stavebního zákona, mohl přiblížit skutečnosti.

SoučasnostPo novele
Žádost o udělení stavebního povolení je nutné podat v písemné a listinné podobě na příslušný stavební úřad buď osobně, nebo v zastoupení třetí osoby, které byla udělena plná moc.Žádost je možné podat jak v písemné tak i elektronické podobě, a to od července roku 2023. S pomocí elektronického systému je možné sledovat dílčí stanoviska a celkovou fázi schválení. 
  1. Tvrdý zásah proti černým stavbám

V novém stavebním zákoně počítá stát také s tvrdšími postihy a zásahy proti nepovoleným, tzv. černým stavbám. Jejich projednávání bude v rukou vyššího úřadu. 

SoučasnostPo novele
Nařízení o odstranění černé stavby má na starosti obec, na jejímž území se stavba nachází. Na povinné odstranění stavby bude dohlížet přímo stát. Výrazně se také zpřísní případné postihy a sankce při neuposlechnutí nařízení.

Chcete si prohlédnout naše typové dřevostavby? Klikněte zde.