Free cookie consent management tool by TermsFeed

Jak vést stavební deník?

Rozhodnete-li se stavět dům, nevyhne se vám povinnost vedení stavebního deníku. Kdo si někdy psal deník, ví, že deníky obecně jsou opravdu skvělá věc. Paměť si totiž s námi umí nebezpečně pohrát a někdy dokáže průběh událostí i událost samotnou pokřivit či kompletně změnit. I krátký zápisek v deníku dokonale oživí paměť a někdy, jako právě v případě stavebního deníku, dokáže odhalit příčinu problému a odhalit jeho viníka, nebo jednoduše důkazem, že vše bylo provedeno tak, jak mělo. Co je vlastně stavební deník, co všechno je dobré do něj zaznamenávat a kdo by měl zápis provádět? Pokud jste si do teď mysleli, že jde jen o další stavební formalitu, v dnešním článku vás přesvědčíme, že stavební deník má opravdu svůj smysl a jak se k jeho vedení správně postavit.

Žádný zbytečný deníček

Stavbu rodinného domu provází vždy celá škála emocí od nadšení a obav přes radosti až po pořádný stres. Zaznamenávat a dokumentovat si všechny tyto okamžiky má jistě svůj smysl a pro rodinnou historii a život velký význam. Ve stavebním deníku jdou ale všechny emoce stranou. Stavební deník není totiž žádným zápisníkem, je to důležitý dokument, který podrobně mapuje všechny události stavby vašeho domu, a to od předání staveniště až po převzetí kompletně hotové stavby. Povinnost psát stavební deník je dle zákona uložena každému, kdo realizuje stavbu vyžadující stavební povolení či ohlášení stavby. Stavební deník je nezbytnou součástí dokumentace vaší stavby a rozhodně se k němu vyplatí přistupovat se vší pečlivostí a respektem. Stavební deník se po ukončení stavby uchovává ještě po dobu 10 let a vyhotovuje se ve dvou kopiích. Jedna patří vám a druhá je určená k archivaci.

Kdo a kdy do deníku zapisuje

Zadali jste stavební práce na svém novém domě či dřevostavbě kompletně profesionální firmě? Využíváte služeb více firem, či jste se pustili do stavby svépomocí? Kdo je vlastně zodpovědný za provádění zápisu do stavebního deníku? I když se situace může zdát zmatená, klíčem je, že zápis do stavebního deníku provádí vždy zhotovitel, či v případě stavby svépomocí stavebník. 

Kromě vás zhotovitele a stavebníka, by měli mít k deníku přístup a možnost do něj zapisovat také další osoby, například stavební dozor, kontrolor stavby, stavbyvedoucí atd. Všichni, kteří zápis provádějí by měli na konec zápisu vždy připojit svůj podpis, kterým stvrzují nejen pravdivost zápisu, ale zároveň i to, že za provedenou práci, úpravu, kontrolu, montáž či jakýkoliv jiný úkon ručí. 

A jak často zápisy do deníku provádět? Zpravidla se zápis provádí každý stavení den a pokaždé, když dojde na stavbě k nějaké úpravě, opravě, dokončení práce, kontrole i přivezení nového materiálu. Zapisování nijak neodkládejte – zápisy by měly probíhat v den provedení práce, případně maximálně během dne následujícího. Z toho důvodu by měl být stavební deník na stavbě neustále k dispozici. V každém případě vždy trvejte na pravidle pečlivého a podrobného zápisu a vyžadujte to od všech, kteří budou mít k vašemu stavebnímu deníku přístup. 

Co všechno by měl stavební deník obsahovat?

Správně vedený stavební deník je dokonale přehledný a snadno v něm dohledáte nejen kdy byla která práce zahájena a dokončena, ale také za jakých podmínek, zda nastaly nějaké komplikace nebo jestli došlo ke změně oproti původnímu projektu a proč. Podrobnost a přehlednost stavebního deníku vám může pomoci při řešení případných reklamací prací či zároveň při hledání kontaktů na konkrétní firmy či řemeslníky, kteří se na stavbě podíleli. 

Stavební deník tvoří tři části. První je tzv. identifikační část obsahující reálie stavby (název a místo realizace) a soupis všech účastníků stavby podílejících se na její realizaci (stavebník, zhotovitel, stavbyvedoucí, projektant, dodavatelské firmy atd.) včetně kontaktních a dalších údajů. 

Druhá část stavebního deníku slouží k samotným zápisům z jednotlivých stavebních dnů. A co v této části rozhodně nezapomenout nikdy uvést? V základu se jedná o tyto údaje:

  • Datum zápisu, kdo zápis provádí a podpis zapisovatele
  • Počasí a celkové klimatické podmínky v daný den 
  • Počet osob přítomných na staveništi včetně jejich celých jmen
  • Konkrétní popis práce, montáže, úpravy, kontroly či jiného úkonu, které byly provedené spolu s přehledem použitých materiálů atd.

O tom, jaké úkony a jaké práce je do stavebního deníku nutné zaznamenávat, se podrobněji dočtete v příslušné části stavebního zákona (příloha č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. písm. B odstavec 2).

Třetí část tvoří přílohy tvořené veškerou technickou a projektovou dokumentací, doklady a dokumenty stavby (stavební povolení, souhlasy, smlouvy, rozhodnutí a další). 

Stavební deník současnosti

Klasický stavební deník jistě bez problémů seženete v každém papírnictví. Ve své podstatě se jedná o sešit s předepsanými kolonkami, které stačí jenom vyplnit. Reálná praktičnost této formy stavebního deníku, který jak jsme zmínili výše by měl být přítomen na stavbě, je už ovšem už věc druhá. Pokud jste někdy navštívili nějakou stavbu, jistě si dovedete představit, čím vším tento dokument musí projít a jak se to na jeho konečném vzhledu mnohdy podepíše. 
Dnes, kdy se internet stal nezbytnou součástí našeho života a tištěná forma dokumentů se stává spíše raritou, se není čemu divit, že je možnost vést stavební deník také v elektronické podobě. A stačí k tomu jediné – mít úředně ověřený elektronický podpis. Elektronickou formou řešíme stavební deníky i my v Easyhomes. Díky spolupráci se serverem vimovsem.cz mají naši klienti přehled o všem, co se během každého dne na jejich stavbě událo a mohou mít svůj stavební deník neustále u sebe. Velkým plusem je také možnost rychlé komunikace a sdílení průběhu stavby prostřednictvím fotek a zápisů v podstatě v reálném čase. Je to jako byste byli na stavbe sami přítomní!

Dále si můžete prohlédnout náš katalog dřevostaveb.

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám!